uchylono zarządzeniem Nr 333/15 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 czerwca 2015r.