Uchylono upoważnieniem SO.0113-74/09 z dnia 12 maja 2009r.