uchylono zarządzeniem Nr 129/15 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 lutego 2015r.