uchylono zarządzeniem Nr 1169/16 Burmoistrza Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2016r.