uchylono zarządzeniem Nr 2084/18 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20 czerwca 2018r.