uchylono zarządzeniem Nr 1586/14 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 9 kwietnia 2014r.