Uchylono zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzionków Nr 663/08 z dnia 24 września 2008r.