Uchylono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzionków Nr 1072/09 z dnia 30 września 2009r.