zmieniono zarządzeniem Nr 1592/10 z dnia 8 grudnia 2010r.
uchylono zarządzeniem Nr 877/12 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 listopada 2012r.