2010 rok


Liczba ludności - 16821 (stan na dzień 31.12.2010r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat   -   1498
19 - 60 lat   -   5331
powyżej 60 lat   -   1821

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat   -   1597
19 - 65 lat   -   5624
powyżej 65 lat   -   950

Zgony - 164
Urodzenia - 171
Zameldowania na pobyt stały - 234
Wymeldowania z pobytu stałego - 283
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 120
Rozwody - 63


2011 rok


Liczba ludności - 16784 (stan na dzień 31.12.2011r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat   -   1497
19 -60 lat   -   5111
powyżej 60 lat   -   2030

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat   -   1596
19 - 65 lat   -   5524
powyżej 65 lat   -   1026

Zgony - 183
Urodzenia - 167
Zameldowania na pobyt stały - 256
Wymeldowania z pobytu stałego - 273
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 102
Rozwody - 28


2012 rok


Liczba ludności - 16733 (stan na dzień 31.12.2012r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat   -   1491
19 - 60 lat   -   5174
powyżej 60 lat   -   1955

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat   -   1590
19 - 65 lat   -   5557
powyżej 65 lat   -   966

Zgony - 165
Urodzenia - 180
Zameldowania na pobyt stały - 198
Wymeldowania z pobytu stałego - 265
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 97
Rozwody - 26


2013 rok


Liczba ludności - 16586 (stan na dzień 31.12.2013r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat   -   1452
19 -60 lat   -   5069
powyżej 60 lat   -   2012

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat   -   1570
19 - 65 lat   -   5487
powyżej 65 lat   -   996

Zgony - 167
Urodzenia - 153
Zameldowania na pobyt stały - 223
Wymeldowania z pobytu stałego - 334
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 89
Rozwody - 38


2014 rok


Liczba ludności - 16550 (stan na dzień 31.12.2014r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1448
19 - 60 lat - 5008
powyżej 60 lat - 2065

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1566
19 - 65 lat - 5444
powyżej 65 lat - 1019

Zgony - 159
Urodzenia - 143
Zameldowania na pobyt stały - 198
Wymeldowania z pobytu stałego - 145
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 66
Rozwody - 21


2015 rok


Liczba ludności - 16532 (stan na dzień 31.12.2015r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1445
19 - 60 lat - 4945
powyżej 60 lat - 2113

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1552
19 - 65 lat - 5426
powyżej 65 lat - 1051

Zgony - 166
Urodzenia - 173
Zameldowania na pobyt stały - 200
Wymeldowania z pobytu stałego - 128
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 83
Rozwody - 10


2016 rok


Liczba ludności - 16256 (stan na dzień 31.12.2016r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1411
19 - 60 lat - 4787
powyżej 60 lat - 2167

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1489
19 - 65 lat - 5303
powyżej 65 lat - 1099

Zgony - 194
Urodzenia - 138
Zameldowania na pobyt stały - 176
Wymeldowania z pobytu stałego - 396
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 77
Rozwody - 24


2017 rok


Liczba ludności - 16106 (stan na dzień 31.12.2017r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1423
19 -60 lat - 4643
powyżej 60 lat - 2213

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1485
19 - 65 lat - 5191
powyżej 65 lat - 1151

Zgony - 195
Urodzenia - 181
Zameldowania na pobyt stały - 199
Wymeldowania z pobytu stałego - 332
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 103
Rozwody - 14


2018 rok


Liczba ludności - 16068 (stan na dzień 31.12.2018r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1422
19 -60 lat - 4568
powyżej 60 lat - 2276

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1476
19 - 65 lat - 5131
powyżej 65 lat - 1195

Zgony - 175
Urodzenia - 164
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 81
Rozwody - 11


2019 rok


Liczba ludności - 15976 (stan na dzień 31.12.2019r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1399
19 -60 lat - 4473
powyżej 60 lat - 2343

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1463
19 - 65 lat - 5054
powyżej 65 lat - 1244

Zgony - 199
Urodzenia - 149
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie - 82
Rozwody - 19