(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Sl. z dnia 7 lipca 2014 roku, poz. 3760)

Uchylona na podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985)