uchylono zarządzeniem Nr 1485/17 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 czerwca 2017r.