zmieniono zarządzeniem Nr 256/15 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13 maja 2015r.
zmieniono zarządzeniem Nr 634/16 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20 stycznia 2016r.
uchylono zarządzeniem Nr 1243/17 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 lutego 2017r.