(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 1 lipca 2016 roku, poz. 3680)

Zawiadomienie Wojewody Śląskiego znak: IFIII.4131.1.100.2016 z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania nadzorczego

Wskazanie Wojewody Śląskiego znak: IFIII.4131.1.100.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. na nieistotne naruszenie prawa

Utrata mocy uchwałą Nr IX/106/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku