(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 16 lipca 2014 roku, poz. 4061)