(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 31 stycznia 2019 roku, poz. 871)

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego