(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 31 stycznia 2019 roku, poz. 874)

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Utrata mocy uchwałą Nr VIII/87/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 maja 2019 roku.