(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 8 marca 2019 roku, 1947)

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego