(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 kwietnia 2019 roku., poz. 2875)

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego