(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 7 maja 2019r., poz. 3504 - data wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2019r.)

Link do Dziennika Urzędowego Wojewodztwa Śląskiego

(Zmieniona uchwałą Nr XVII/183/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.)