(Publikacja: Dz. Urz.Woj. Śl. z dnia 05 czerwca 2019roku, poz. 4189 - data wejścia w życie z dniem 1 września 2019 roku).

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego