(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 27 czerwca 2019 roku, poz. 4707 - data wejścia w życie z dniem 1 września 2019 roku.) 

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego