(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 27 czerwca 2019 roku, poz. 4706)