(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 24 stycznia 2019 roku, poz. 873)

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego