(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 9 grudnia 2019 roku, poz. 8523, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.)

Link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego