(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 9 grudnia 2019 roku, poz. 8525, moc obowiązująca od dnia 1 lutego 2019 roku.)

Link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego