(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 3 stycznia 2020 roku, poz. 31)

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego