Terminy sesji Rady Miasta Radzionków w I półroczu 2020r.:

 • 30 stycznia 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00
 • 27 lutego 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00
 • 26 marca 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - sesja odwołana  
 • 23 kwietnia 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - zmiana terminu sesji na 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - Centrum Kultury "Karolinka" - sala widowiskowa
 • 21 maja 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - zmiana terminu sesji na 28 maja 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - Centrum Kultury "Karolinka" - sala widowiskowa
 • 10 czerwca 2020 roku (środa) - godzina 12.00 - sesja odwołana
 • 25 czerwca 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - Centrum Kultury "Karolinka" - sala widowiskowa

Terminy sesji Rady Miasta Radzionków w II półroczu 2020r.:

 • 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - Centrum Kultury "Karolinka" - sala widowiskowa
 • 24 września 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - Centrum Kultury "Karolinka" - sala widowiskowa
 • 29 października 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00 - sesja odwołana
 • 26 listopada 2020 roku (czwartek) - godzina 12.00
 • 29 grudnia 2020 roku (wtorek) - godzina 12.00

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna i w szczególności obejmuje prawo obywateli do wstępu na sesje rady miasta i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady miasta.