(Interpelacja radnego Pana Wojciecha Tobora z dnia 29 czerwca 2020 roku.)