(Interpelacja radnego Pana Andrzeja Hajdy z dnia 14 października 2020 roku.)