Terminy sesji Rady Miasta Radzionków w I półroczu 2021 roku:

  • 28 stycznia 2021 roku (czwartek) - godzina 12.00 - tryb zdalny
  • 25 lutego 2021 roku (czwartek) - godzina 12.00 - tryb zdalny
  • 25 marca 2021 roku (czwartek) - godzina 12.00
  • 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) - godzina 12.00
  • 27 maja 2021 roku (czwartek) - godzina 12.00
  • 24 czerwca 2021 roku (czwartek) - godzina 12.00

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym działaność organów gminy jest jawna i w szczególnośco obejmuje prawo obywateli do wstępu na sesje rady miasta i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady miasta.