Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach

Termin badania 2-20 styczeń 2021 r.

Metoda pozyskania informacji.

Badanie realizowane jest w drodze wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Badanie realizują teleankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z teleankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Potwierdzenie tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego 32 77 91 291, 695 255 244, D.Gwozdz@stat.gov.pl. Infolinia 22 279 99 99.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym II edycja 2020 r.

Termin badania 15 - 29 stycznia 2021 r.

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego z respondentem. Badania realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Przekazanie danych przez internet (CAII) 15–18.01 - osoby fizyczne 15–25.01 - jednostki sprawozdawcze.

Wywiad telefoniczny (CATI) 19–29.01 - osoby fizyczne 26–29.01 - jednostki sprawozdawcze

Każdy ankieter posiada legitymację służbową do przeprowadzania badań ankietowych.

Potwierdzenie tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego 32 77 91 291, 695 255 244, D.Gwozdz@stat.gov.pl. Infolinia 22 279 99 99.