Posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia w I półroczu 2021 roku:

  • 27 stycznia 2021r. (środa) - godz. 15.00 - tryb zdalny;
  • 24 lutego 2021r. (środa) - godz. 15.00;
  • 24 marca 2021r. (środa) - godz. 15.00;
  • 28 kwietnia 2021r. (środa) - godz. 15.00;
  • 26 maja 2021r. (środa) - godz. 15.00;
  • 23 czerwca 2021r. (środa) - godz. 15.00.

W razie konieczności zmiany terminu sesji, przesuwa się automatycznie schemat posiedzeń.