(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 3 marca 2021 roku, poz. 1577, wejście w życie z mocą od dnia 26 stycznia 2021r.)