(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 8 kwietnia 2021 roku, poz. 2598)

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego