Informacje publiczne wywieszane są na tablicach:

1)    tablicy ogłoszeń głównej znajdującej się w Urzędzie Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42;

2)    tablicach informacyjnych na terenie Radzionkowa, które są usytuowane:

 • tablica zewnętrzna przed budynkiem Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42,
 • tablica zewnętrzna - Centrum Kultury "Karolinka", pl. Jana Pawła II 2,
 • tablica zewnętrzna - Ośrodek  Pomocy Społecznej, ul. Kużaja 19,
 • tablica zewnętrzna - Przychodnia Lekarska RAD-MED sp. z o.o., ul. Gajdasa 1,
 • tablica zewnętrzna - przystanek przy ul. Męczenników Oświęcimia (przystanek Radzionków  Rynek I),
 • tablica zewnętrzna - przystanek przy ul. Knosały (kierunek Tarnowskie Góry),
 • tablica zewnętrzna - przystanek przy ul. Szymały (przystanek Radzionków Rynek II),
 • tablica zewnętrzna - przystanek przy ul. Nieznanego Żołnierza (kierunek Bytom),
 • tablica zewnętrzna - przystanek przy ul. Nieznanego Żołnierza (kierunek Tarnowskie Góry),
 • tablica zewnętrzna - przystanek przy ul. św. Wojciecha,
 • tablica wewnętrzna - Apteka "U Laury", ul. św. Wojciecha 21,
 • tablica wewnętrzna - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Kużaja 17,
 • tablica zewnętrzna - „Planty” przy ul. Skotnickiej.


Zarządzenie Nr 1035/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 września 2020r. w sprawie określenia zasad udostępniania i rozpowszechniania informacji publicznej.