Uchylono zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzionków Nr 248/11 z dnia 6 lipca 2011r.