uchylono zarządzeniem Nr 1532/14 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12 marca 2014r.