(Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30.03.2007 r., Nr 55, poz. 1217)