(Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2006r., nr 58, poz. 1597)