(Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20 maja 2005 r., Nr 63,poz.1651)