(Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25 maja 2004 r., Nr 45, poz.1418)