(Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 kwietnia 2003 r., Nr 31, poz. 857)