LIPIEC:

Nie planuje się sesji oraz komisji.

W razie zaistnienia potrzeby sesja zwołana zostanie w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

SIERPIEŃ:

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 r.

 • Komisja Komunalna - 25 sierpnia 2020r. (wtorek);
 • Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia - 26 sierpnia 2020r. (środa);
 • Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 26 sierpnia 2020r. (środa);
 • Sesja Rady Miasta - 27 sierpnia 2020r. (czwartek).

WRZESIEŃ:

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

 • Komisja Komunalna - 22 września 2020r. (wtorek);
 • Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia - 23 września 2020r. (środa);
 • Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 23 września 2020r. (środa);
 • Sesja Rady Miasta - 24 września 2020r. (czwartek).

  PAŹDZIERNIK:

  Informacja Burmistrza Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych.

  Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych radnych kadencji 2018-2023.

 • Komisja Komunalna - 27 października 2020r. (wtorek);
 • Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia - 28 października 2020r. (środa);
 • Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 28 października 2020r. (środa);
 • Sesja Rady Miasta - 29 października 2020r. (czwartek).

  LISTOPAD:

 • Komisja Komunalna - 24 listopada 2020r. (wtorek);
 • Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia - 25 listopada 2020r. (środa);
 • Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 25 listopada 2020r. (środa);
 • Sesja Rady Miasta - 26 listopada 2020r. (czwartek).

  GRUDZIEŃ:

  Przyjęcie budżetu Miasta Radzionków na 2021r.

  Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021r.

 • Komisja Komunalna - 28 grudnia 2020r. (poniedziałek);
 • Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia - 28 grudnia 2020r. (poniedziałek);
 • Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 28 grudnia 2020r. (poniedziałek);
 • Sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2020r. (wtorek).

  Rozpoczęcie sesji Rady Miasta - godz. 12:00. Rozpoczęcie Komisji Komunalnej - godz. 15:00,  Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - godz. 15:00 oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta - godz. 16:30.

  W razie konieczności zmiany terminu sesji, przesuwa się automatycznie schemat posiedzeń komisji zaproponowanych jak wyżej.

  Pozostałe posiedzenia komisji wynikające z planów ich pracy, jak i sesje nadzwyczajne będą realizowane zgodnie ze Statutem Miasta Radzionków.