Opis elementów na stronie BIP:


Strona główna - zawiera informacje ogólne na temat
Gminy Radzionków oraz odnośniki do katalogów;


Menu podmiotowe - zawiera odnośniki do katalogów
pogrupowanych według kryteriów ważności i stopnia ogólności;


Menu przedmiotowe - zawiera odnośniki do katalogów
pogrupowanych według kryteriów tematycznych;


Dostęp do informacji publicznej - zawiera podstawowe
informacje dotyczące zasad, sposobów i trybów
udostępniania informacji publicznej;


Informacje nieudostępnione - zawiera informacje
o dokumentach nieudostępnionych w Biuletynie
Informacji Publicznej, sposobach i procedurach
uzyskania dostępu do tych dokumentów oraz
o ograniczeniach dostępu do informacji publicznej
wynikających z ustaw;


Instrukcja korzystania z biuletynu - zawiera opis
elementów znajdujących się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej;


Wyjaśninie skrótów pojęciowych - zawiera objaśnienia
skrótów, jakie zostały użyte na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej;


Mapa serwisu - przedstawia strukturę Biuletynu
Informacji Publicznej;


Rejestr zmian - zawiera informacje o zmianach
dokonywanych na dokumentach wprowadzonych
wcześniej do Biuletynu Informacji Publicznej;


Statystyka odwiedzin - wskazuje liczbę osób
odwiedzających stronę Biuletynu Informacji Publicznej;


Wyszukaj - moduł wyszukujący .