Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

Rejestry dostępne w Urzędzie Miasta Radzionków


REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA RADZIONKÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388-71-35
faks 32 289-07-20
adres e-mail: biurorady@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny:
Rejestr w formie elektronicznej - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=436
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388-71-01
tel. 32 388-71-20
faks 32 289-07-20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny:
Rejestr w formie elektronicznej -
http://www.bip.radzionkow.pl/?c=223
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

 REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388-71-01
tel. 32 388-71-20
faks 32 289-07-20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny, z uwzględnieniem art. 225 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych" oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Rejestr w formie elektronicznej nie zawiera danych osób wnoszących skargę lub wniosek - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1170
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

REJESTR AKTÓW WEWNĘTRZNYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388-71-01
tel. 32 388-71-20
faks 32 289-07-20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=406
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

REJESTR WNIOSKÓW I OPINII KOMISJI RADY MIASTA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388-71-35
faks 32 289-07-20
adres e-mail: biurorady@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1174
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

REJESTR INTERPELACJI I WNIOSKÓW RADNYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388-71-35
faks 32 289-07-20
adres e-mail: biurorady@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=415
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

REJESTR INTERPELACJI I ZAPYTAŃ RADNYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388-71-35
faks 32 289-07-20
adres e-mail: biurorady@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=2813
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

YDAWANYCH UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388-71-01
tel. 32 388-71-20
faks 32 289-07-20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

REJESTR POROZUMIEŃ

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Urzędu nr 4/06 z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Porozumień ze zmianą (Zw.KU.2013.2 z dnia 10 stycznia 2013r.)

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny
pokój nr 11a, I piętro
tel. 32 388-71-48
faks 32 289-07-20
adres e-mail: organizacyjny@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=403
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

REJESTR UMÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Urzędu nr 3/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Umów.

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Księgowości i Budżetu Miasta
pokój nr 2, parter
tel. 32 388-71-18
faks 32 289-07-20
adres e-mail: um@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej dostępny w BIP nie zawiera kolumny z nazwą podmiotu, z którym zawarto umowę - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1172
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Referacie Księgowości i Budżetu Miasta.

REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU MIASTA RADZIONKÓW
(ostatnia uchwała została podjęta przez Zarząd Miasta w dniu 14 listopada 2002 roku;
począwszy od kadencji 2002-2006 nastąpiła zmiana organu wykonawczego z Zarządu Miasta na Burmistrz Miasta)

Podstawa prawna: § 21 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388-71-01
tel. 32 388-71-20
faks 32 289-07-20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej -
http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1179
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Podstawa prawna: art. 14 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej
pokój nr 19, II piętro
tel. 32 388-71-37
faks 32 289-07-20
adres e-mail: promocja@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej -http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1187
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Referacie Promocji Miasta i Aktywności Społecznej.

REJESTR WYBORCÓW

Podstawa prawna: art. 18 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 7, parter
tel. 32 388-71-26
tel. 32 388-71-10
faks 32 289-07-20
adres e-mail: j.cholewa@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny na pisemny wniosek w Referacie Spraw Obywatelskich.

REJESTR PLANÓW MIEJSCOWYCH
(w tym uchylonych i nieobowiązujących)

Podstawa prawna: art. 31 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-21
tel. 32 388-71-24
faks 32 289-07-20
adres e-mail: nieruchomosci@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej -
http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1184
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny na wniosek w Referacie Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego

REJESTR WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU MIEJSCOWEGO

Podstawa prawna: art. 31 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-21
tel. 32 388-71-24
faks 32 289-07-20
adres e-mail: nieruchomosci@radzionkow.pl

Dostępność:  Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej nie zawiera kolumny z nazwą podmiotu -http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1190
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny na wniosek w Referacie Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.

REJESTR KSIĄG STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna: art. 2 i 5 Ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 5, parter
tel. 32 388-71-09
faks 32 289-07-20
adres e-mail: um@radzionkow.pl

Dostępność: Informacje, odpisy oraz zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego wydawane są na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa lub przedstawiciela ustawowego.

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
pokój nr 17, II piętro
tel. 32 388-71-06
faks 32 289-07-20
adres e-mail: zamowienia@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej - http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1185
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Referacie ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.


REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 7, parter
tel. 32 388-71-26
tel. 32 388-71-11
faks 32 289-07-20
adres e-mail: j.cholewa@radzionkow.pl,
adres e-mail: b.jaworska@radzionkow.pl

Dostępność: Dane udostępniane na pisemny wniosek

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel Tobor
Data utworzenia:2014-04-23 00:00:50
Wprowadził do systemu:Ilona Loch
Data wprowadzenia:2014-03-12 09:29:00
Opublikował:Ilona Loch
Data publikacji:2014-04-23 10:13:30
Ostatnia zmiana:2019-12-04 10:35:12
Ilość wyświetleń:5121

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij