Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2008-02-15 14:50:31 Ewa Jenczek-Kaminska Utworzenie
2008-02-15 15:28:13 Ewa Jenczek-Kaminska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2009-03-17 14:37:54 Ilona Loch dodanie pliku: Uchwała Nr XIV/95/2007 z dnia 29.08.2007
2010-02-22 08:26:34 Ilona Loch poprawa literówki, zmiana osoby wytwarzajacej dokument
2010-02-22 08:27:56 Ilona Loch poprawa literówki
2010-10-21 08:49:16 Alicja Szlęk dodano załącznik z Uchwałą Nr LVI/471/2010
2010-10-21 09:45:06 Alicja Szlęk Nadanie prawidłowej chronologicznej kolejności załączników
2010-10-21 14:34:21 Alicja Szlęk dodanie informacji o oczekiwaniu na wejście w życie
2010-12-28 14:15:54 Alicja Szlęk uzupełniono o informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
2011-01-31 12:32:52 Ilona Lis Dodanie pliku z uchwałą nr IV/31/2011
2013-02-27 10:30:45 Ilona Loch Aktualizacja nazwy Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
2013-05-20 10:27:30 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII.112.04 Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Uchwała Nr XVIII/112/2004 Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:27:30 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do Uchwały Nr XVIII.112.04 Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2004 Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:27:30 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXIX.195.05 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Uchwała Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:27:31 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do Uchwały Nr XXIX.195.05 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:27:31 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XXXII.219.05 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Uchwała Nr XXXII/219/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:27:31 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załacznik do Uchwały Nr XXXII.219.05 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Załącznik do Uchwały Nr XXXII/219/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:27:31 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XIV 95 2007 z dnia 29.08.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków" na "Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XIV/95/2007 z dnia 29 sierpnia.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków"
2013-05-20 10:27:31 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV.31.2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmianu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:28:20 Ilona Loch ujednolicono nazwy załączników
2013-05-20 10:45:44 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2004 Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:46:19 Ilona Loch uzupełniono opis załącznika do Uchwały Nr XVIII/112/2004
2013-05-20 10:50:32 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XVIII/112/2004 Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2013-05-20 10:51:05 Ilona Loch uzupełniono opis pliku: Uchwała Nr XVIII/112/2004
2013-05-20 10:55:12 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XIV/95/2007 z dnia 29 sierpnia.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków" na "Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Radzionkówz dnia 29 sierpnia.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków"
2013-05-20 10:55:12 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr LVI/471/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków- Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28.12.2010 r., Nr 278, poz. 4672 " na "Uchwała Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków- Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28.12.2010 r., Nr 278, poz. 4672 "
2013-05-20 10:55:54 Ilona Loch ujednolicono opisy plików
2013-05-20 11:12:26 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na "Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków OBOWIĄZUJĄCA"
2013-05-20 11:12:26 Ilona Loch Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na pozycję nr 1
2013-05-20 11:12:26 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków- Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28.12.2010 r., Nr 278, poz. 4672 " na "Uchwała Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków- Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28.12.2010 r., Nr 278, poz. 4672 OBOWIĄZUJĄCA"
2013-05-20 11:12:26 Ilona Loch Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków- Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28.12.2010 r., Nr 278, poz. 4672 " na pozycję nr 2
2013-05-20 11:12:26 Ilona Loch Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Radzionkówz dnia 29 sierpnia.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków" na pozycję nr 3
2013-05-20 11:12:26 Ilona Loch Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXII/219/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na pozycję nr 4
2013-05-20 11:12:26 Ilona Loch Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Uchwały Nr XXXII/219/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na pozycję nr 5
2013-05-20 11:12:26 Ilona Loch Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na pozycję nr 6
2013-05-20 11:12:27 Ilona Loch Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na pozycję nr 7
2013-05-20 11:13:09 Ilona Loch ułożono pliki według dat
2014-07-01 13:51:56 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) - akt oczekujący na wejście w życie" w pozycji nr 1
2014-07-01 13:51:57 Ilona Lis Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na pozycję nr 7
2014-07-01 13:52:36 Ilona Lis dodanie pliku z uchwałą nr XLVI/440/2014
2014-07-16 08:27:45 Alicja Szlęk Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) - akt oczekujący na wejście w życie"
2014-07-16 08:27:52 Alicja Szlęk Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVI.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) - akt oczekujący na wejście w życie" w pozycji nr 1
2014-07-16 08:28:15 Alicja Szlęk wymieniono skan uchwały Nr XLVI/440/2014, w poprzednim brzmieniu uchwały tytuł załącznika nr 1 zawierał błąd, ponieważ powinien brzmieć "Rysunki Planu" w miejsce "Rozstrzygnięcie Rady Miasta Radzionków"
2014-07-16 11:12:11 Ilona Loch Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XLVI.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) - akt oczekujący na wejście w życie" na "Uchwała Nr XLVI.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 16 lipca 2014 roku, poz. 4060)"
2014-07-16 11:13:10 Ilona Loch dodano opis dot. publikacji do załącznika z Uchwałą nr XLVI/440/2014
2015-04-30 10:07:25 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "U.RM.IX.63.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (akt oczekujący na wejście w życie)" w pozycji nr 11
2015-04-30 10:08:44 Ilona Lis dodanie uchwały Nr IX/63/2015
2015-05-07 08:44:26 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "U.RM.IX.63.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (akt oczekujący na wejście w życie)" na "U.RM.IX.63.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 05.05.2015r. poz. 2548) "
2015-05-07 08:44:46 Ilona Lis dopisanie do uchwały nr IX/63/2015 daty publikacji uchwały
2015-05-21 08:32:10 Ilona Lis dodanie informacji o zawiadomieniu
2015-05-21 08:32:29 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego" w pozycji nr 12
2015-05-21 08:33:00 Ilona Lis dodanie pliku z zawiadmoeniem
2015-06-30 09:28:52 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "U.RM.XI.87.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogorskiej (...)" w pozycji nr 13
2015-06-30 09:29:07 Ilona Lis dodanie pliku z uchwałą Nr XI/87/2015
2016-04-25 11:50:07 Alicja Szlęk poprawiono literówkę w wyrazie - zawiadomienie
2016-10-04 11:21:37 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "U.RM.XXVI.206.2016 - akt oczekujący na wejście w życie" w pozycji nr 14
2016-10-04 11:22:13 Ilona Lis dodanie uchwały Nr XXVI/206/2016
2016-10-04 11:26:10 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "U.RM.XXVI.206.2016 - akt oczekujący na wejście w życie" na "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogórskiej, (...) - akt oczekujący na wejście w życie"
2016-10-04 11:26:27 Ilona Lis rozszerzenie tytułu uchwały XXVI/206/2016
2016-10-11 13:27:22 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogórskiej, (...) - akt oczekujący na wejście w życie" na "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogórskiej, (...) Publikacja: Dz.Urz. Woj. Śl. z dn
2016-10-11 13:27:48 Ilona Lis dopisanie informacji o publikacji uchwały XXVI/206/2016
2016-10-11 13:28:37 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogórskiej, (...) Publikacja: Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 06.10.2016r., poz. " na "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego (...) Publikacja: Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 0
2016-10-11 13:28:56 Ilona Lis dopisanie pozycji publikacji uchwały Nr XXVI/206/2016
2017-05-25 11:52:06 Ilona Lis Aktualizacja
2017-06-01 12:50:44 Alicja Szlęk Przesunięto załącznik o nazwie "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego (...) Publikacja: Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 06.10.2016r., poz.5035 " na pozycję nr 1
2017-06-01 12:50:44 Alicja Szlęk Przesunięto załącznik o nazwie "U.RM.XI.87.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogorskiej (...)" na pozycję nr 2
2017-06-01 12:50:44 Alicja Szlęk Przesunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego" na pozycję nr 3
2017-06-01 12:50:44 Alicja Szlęk Przesunięto załącznik o nazwie "U.RM.IX.63.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 05.05.2015r. poz. 2548) " na pozycję nr 4
2017-06-01 12:51:05 Alicja Szlęk ułożono załączniki w kolejności chronologicznej
2017-06-01 13:13:51 Alicja Szlęk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego (...) Publikacja: Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 06.10.2016r., poz.5035 " na "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego (...) Publikacja: Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 06.10.2016r., poz.503
2017-06-01 13:13:51 Alicja Szlęk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "U.RM.XI.87.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogorskiej (...)" na "U.RM.XI.87.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogorskiej (...) OBOWIĄZUJĄCA"
2017-06-01 13:13:51 Alicja Szlęk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "U.RM.IX.63.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 05.05.2015r. poz. 2548) " na "U.RM.IX.63.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 05.05.2015r. poz. 2548) OBOWIĄZUJĄCA "
2017-06-01 13:13:51 Alicja Szlęk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XLVI.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 16 lipca 2014 roku, poz. 4060)" na "Uchwała Nr XLVI.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 16 lipca 2014 roku, poz. 4060) OBOWIĄZUJĄCA"
2017-06-01 13:15:23 Alicja Szlęk dodano w opisach uchwał Nr XLVI/440/2014, Nr IX/63/2015, Nr XI/87/2015, Nr XXVI/206/2016 wyraz OBOWIĄZUJĄCA
2017-09-11 13:13:19 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "U.RM.XXXIX.322.2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 7 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" w pozycji nr 2
2017-09-11 13:13:39 Ilona Lis dodanie pliku z uchwałą Nr XXXIX/322/2017
2017-09-11 13:14:47 Ilona Lis Przesunięto załącznik o nazwie "U.RM.XXXIX.322.2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 7 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" na pozycję nr 1
2017-09-11 13:15:03 Ilona Lis porządkowanie strony
2018-02-27 08:54:05 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "U.RM.XLVI.393.2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków" w pozycji nr 1
2018-02-27 08:54:23 Ilona Lis dodanie uchwała Nr XLVI/393/2018
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "U.RM.XLVI.393.2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "U.RM.XXXIX.322.2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 7 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "U.RM.XI.87.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogorskiej (...) OBOWIĄZUJĄCA"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków OBOWIĄZUJĄCA"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Radzionkówz dnia 29 sierpnia.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXXII/219/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Uchwały Nr XXXII/219/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2018-07-19 11:51:52 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"
2018-07-19 11:52:34 Ilona Loch usunięto nieaktualne pliki z uchwałami
2018-07-19 12:12:38 Ilona Loch Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego"
2018-07-19 12:12:38 Ilona Loch Dodano załącznik o nazwie "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.27.2015 Wojewody Śląskiego" w pozycji nr 2
2018-07-19 12:14:00 Ilona Loch usunięto plik - zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego, dodano plik: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.27.2015
2018-12-04 08:51:26 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr XLVI.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 16 lipca 2014 roku, poz. 4060) OBOWIĄZUJĄCA" na "Uchwała Nr XLVI.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 16 lipca 2014 r., poz. 4060) OBOWIĄZUJĄCA"
2018-12-04 08:51:29 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków - akt oczekujący na wejście w życie" w pozycji nr 6
2018-12-04 08:52:23 Ilona Lis dodanie Uchwałay Nr II/25/2018
2018-12-11 10:56:11 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków- Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28.12.2010 r., Nr 278, poz. 4672 OBOWIĄZUJĄCA" na "Uchwała Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków- Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28.12.2010 r., Nr 278, poz.
2018-12-11 10:56:11 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków - akt oczekujący na wejście w życie" na "Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków - Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 05.12.2018r., poz. 7571"
2018-12-11 10:56:27 Ilona Lis dodanie datypublikacji uchwały
2019-01-10 11:50:55 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie Wojewody Śląskiego znak IFIII.4131.1.108.2018 z dnia 28.12.2018r. o wszczęciu postępowania nadzorczego" w pozycji nr 7
2019-01-10 11:50:55 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak IFIII.4131.1.108.2018 z dnia 7.01.2019r. stwierdzające nieważność uchwały" w pozycji nr 8
2019-01-10 11:51:29 Ilona Lis dodanie pliku z zawiadomieniem i rozstrzygnięciem nadzorczym
2019-04-01 08:43:44 Ilona Lis Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego gminy Radzionków (akt oczekujący na wejście w życie) " w pozycji nr 9
2019-04-01 08:44:03 Ilona Lis dodanie pliku z uchwałą Nr VI.60.2019
2019-04-01 08:44:44 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego gminy Radzionków (akt oczekujący na wejście w życie) " na "Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków (akt oczekujący na wejście w życie) "
2019-04-01 08:44:53 Ilona Lis poprawienie literówki
2019-04-09 09:09:50 Ilona Lis Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków (akt oczekujący na wejście w życie) " na "Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków - Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 05 kwietnia 2019 roku, poz. 2875 "
2019-04-09 09:10:17 Ilona Lis dodanie informacji o publikacji uchwały Nr VI/60/2019
2019-07-25 08:26:20 Alicja Szlęk Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków- Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28.12.2010 r., Nr 278, poz. 4672 OBOWIĄZUJĄCA" na pozycję nr 1
2019-07-25 08:26:21 Alicja Szlęk Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVI.440.2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 16 lipca 2014 r., poz. 4060) OBOWIĄZUJĄCA" na pozycję nr 2
2019-07-25 08:26:21 Alicja Szlęk Przesunięto załącznik o nazwie "U.RM.IX.63.2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 05.05.2015r. poz. 2548) OBOWIĄZUJĄCA " na pozycję nr 3
2019-07-25 08:26:21 Alicja Szlęk Przesunięto załącznik o nazwie "U.RM.XXVI.206.2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego (...) Publikacja: Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 06.10.2016r., poz.5035 OBOWIĄZUJĄCA" na pozycję nr 5
2019-07-25 08:26:35 Alicja Szlęk ułożenie chronologiczne załączników

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij