uchylono zarządzeniem Nr 1379/13 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 listopada 2013r.