Zamknij okno Drukuj dokument

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Radzionkowie w Centrum Kultury "Karolinka" pl. Jana Pawła II 2 wg harmonogramu:

Aby skorzystać z porady prawnej należy umówić się na wizytę. Zapisy przyjmuje Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach pod numerem tel. 32 381-37-76 w godzinach pracy Starostwa.

W dniu 21 października 2019r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Radzionków w sprawie prowadzenia w Radzionkowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

 

Art.  3. 

1.     Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)     poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 

3)     sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

 

3a) nieodpłatną mediację, lub

 

4)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2.     Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Art.  3a. 

1.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

2.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Art.  4. 

1.     Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

2.     Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

3.     Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

 

4.     Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.

 

5.     W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

 

6.     Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy. 

Pełny tekst ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej: strona Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Załączniki

oświadczenie do pobrania (12.9kB)    
Informacje - pomoc prawna (219.7kB)    
Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (195kB)    
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - Powiat Tarnogórski (453.2kB)    
Zapisy na porady telefoniczne (2.8MB)    
Lista kontaktów zapisy na porady telefoniczne (221.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta Radzionków
Źródło informacji:Halina Chmielewska-Ludwig Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data utworzenia:2018-12-19 00:00:22
Wprowadził do systemu:Ilona Loch
Data wprowadzenia:2018-12-18 11:29:38
Opublikował:Ilona Loch
Data publikacji:2019-01-01 07:15:48
Ostatnia zmiana:2020-04-17 12:11:10
Ilość wyświetleń:4090