Uchwała Nr XIX/164/2012 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Radzionków oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 10 maja 2012 r., poz. 1916)

zmieniona uchwałą Nr XXXII/271/2017